06.07.2016 10:59 Wiek: 3 yrs
Kategoria: Inwestycje

Burmistrz robi kolejny krok w kierunku wspierania rodzin

Na ostatniej sesji Rada Miasta Działdowa zaaprobowała działania burmistrza mające na celu zlikwidowanie problemu zbyt małej ilości miejsc w przedszkolach miejskich. Pierwszym krokiem jest rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Karłowicza 3, co umożliwi stworzenie trzech nowych oddziałów.


Problemy związane z przyjęciem wszystkich chętnych dzieci do przedszkoli miejskich pojawiły się w roku szkolnym 2015/2016. Podczas rekrutacji nie przyjęto łącznie 54 dzieci, pomimo zakończenia ustawowej edukacji przedszkolnej dla dzieci sześcioletnich. Przyjęcie większej liczby dzieci było niemożliwe ze względu na przekroczenia limitu miejsc.


W roku szkolnym 2016/2017 dla dzieci uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego (4, 5 i 6-letnich), które nie zostały przyjęte do przedszkoli publicznych Gmina-Miasto zapewni miejsca w przedszkolach niepublicznych, na zasadach, jakie obowiązują w placówkach publicznych.


Zasadniczą przyczyną powiększającej się liczby nieprzyjętych dzieci jest ustawowe podwyższenie wieku rozpoczęcia nauki szkolnej (z 6 na 7 lat) i skorzystanie z możliwości pozostania w placówkach przedszkolnych przez dzieci 6-letnie, tzn. rocznik 2010. W latach następnych problem ten nie zniknie. Gminy będą zobowiązane do zapewnienia opieki przedszkolnej wszystkim 3, 4, 5 i 6-letnim dzieciom. Według danych z ewidencji ludności w roku szkolnym 2017/2018 zabrakłoby 172 miejsc przedszkolnych, w latach 2018/2019 - 136 miejsc, a w 2019/2020 - 106 miejsc.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, podjąłem decyzję o rozbudowie Przedszkola Miejskiego nr 5. Dzięki tej inwestycji ilość miejsc przedszkolnych od września 2017 r. zostanie zwiększona o 75. Powstaną 3 oddziały przedszkolne wraz z zapleczem sanitarnym, gabinety zajęć dodatkowych oraz sala integracji sensorycznej. Obecnie dobiegają końca prace projektowe, a niebawem, po rozstrzygnięciu przetargu, ruszą prace budowlane - mówi burmistrz Grzegorz Mrowiński.


Na utworzenie miejsc przedszkolnych Gmina-Miasto Działdowo ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.


Ważnym elementem wspierania rodzin było także wcześniejsze podjęcie przez Radę Miasta Działdowo uchwały, która zapewni od września 2016 r. bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo, w ich pełnym czasie pracy.