04.08.2016 09:04 Wiek: 3 yrs
Kategoria: Inwestycje

Są jeszcze pieniądze na wymianę starych pieców

Tylko do końca sierpnia będą przyjmowane wnioski o dotację na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła, głównie starych pieców węglowych. Na wniosek burmistrza, rodziny, które podejmą się modernizacji ogrzewania mogą otrzymać od miasta pomoc finansową w wysokości 2.500 zł.


Uchwalony przez Radę Miasta program ma na celu udzielenie pomocy finansowej mieszkańcom Działdowa w wymianie pieców węglowych na taki system grzewczy domów i mieszkań, który będzie korzystniejszy pod względem sprawności energetycznej, a także ekologiczny. Inicjatywa ta ma również na celu ograniczenie niskiej emisji w naszym mieście. Jest jednym z działań wymienionych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo.


Na co dotacja?

Na wniosek Burmistrza Miasta Grzegorza Mrowińskiego, Rada Miasta Działdowo podjęła  uchwałę nr XIX/174/16 z dnia 28 czerwca 2016 r., której załącznik określa zasady udzielania dofinansowania. W ramach dotacji nieekologiczne ogrzewanie węglowe będzie można wymienić na: ogrzewanie gazowe; ogrzewanie elektryczne; ogrzewanie olejowe; podłączenie do sieci ciepłowniczej; pompy ciepła; automatyczne kotły retortowe opalane granulatem drzewnym tzw. peletem; automatyczne kotły retortowe opalane ekogroszkiem, nieposiadające dodatkowego rusztu umożliwiającego spalanie innych paliw stałych. Wszystkie urządzenia muszą być wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniać wszelkie normy i posiadać dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski. Działania, które można sfinansować z dotacji dotyczą demontażu palenisk węglowych, zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania czy też wykonania lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania.


Wnioski do 31 sierpnia

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe. Wnioskodawca musi być właścicielem lub posiadać inny tytuł prawny do władania nieruchomością, w której zamierza dokonać zmiany systemu ogrzewania. Nieruchomość, w której dokonana zostanie wymiana musi znajdować się na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz nie może posiadać zainstalowanego drugiego źródła ciepła ogrzewającego tą samą powierzchnię użytkową (z wyjątkiem kominków opalanych drewnem). Wnioskodawcy mogą liczyć na pomoc finansową w wysokości 50% całości kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 2.500 zł brutto. Należy pamiętać, żeby wniosek o dotację złożyć przed zakupem nowego systemu ogrzewania oraz wymianą istniejącego systemu, nie później niż do 31 sierpnia. W roku 2016 kompletne wnioski rozpatrzone zostaną do dnia 30 września. W latach następnych wnioski będą przyjmowane do 31 marca.

Więcej informacji tel. 23/ 697 04 58 (p. Agnieszka Wiśniewska).