05.09.2016 10:56 Wiek: 3 yrs
Kategoria: Inwestycje

Pół miliona złotych do wydania! Czekamy na Twoją decyzję!

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych, polegającą na podejmowaniu przez mieszkańców decyzji, jak będzie wydatkowana pewna określona pula środków publicznych. Decyzje te są wiążące dla władz lokalnych, a uczestnictwo mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, poza głosowaniem na wybrane projekty, przewiduje także ich przygotowanie oraz kontrolowanie realizacji.


"Działdowianie już w zeszłym roku mieli sposobność decydowania na co będą wydatkowane środki z miejskiej kasy. To było dla nas wszystkich duże wyzwanie. Pilotażowy charakter zeszłorocznej edycji sprawił, że mieszkańcy otrzymali możliwość głosowania na zaproponowane przez Urząd inwestycje. I, trzeba to podkreślić, chętnie skorzystali z tej okazji. Pozytywna reakcja na taki pomysł sprawiła, że w tym roku zdecydowaliśmy się na następną edycję budżetu obywatelskiego. Tym razem na powszechnie przyjętych zasadach. W 2016 roku budżet obywatelski to od początku do końca sprawa mieszkańców!" - mówi Burmistrz Miasta.


Pomysł na projekt

W dniach od 6 czerwca do 15 lipca 2016 r. każdy mieszkaniec Działdowa mógł zgłosić swoją propozycję tj. pomysł na zadanie inwestycyjne o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł i możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym. W sumie zgłoszono 11 projektów, z których siedem przeszło pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną.


"Niestety, przyjęte kryteria sprawiły, że cztery projekty trzeba było odrzucić. Jednak dwa z nich na pewno w niedalekiej przyszłości zostaną zrealizowane. Chodzi tu o budowę traktów pieszo-rowerowych na ul. Świerkowej i Zbożowej. To pomysły, które świetnie wpisują się w miejską koncepcję budowy infrastruktury przyjaznej pieszym i rowerzystom. O ich odrzuceniu zadecydowały wyłącznie koszty przekraczające przyjęty limit 100.000 tys. złotych. Ale to też pokazuje, że dobry pomysł zawsze warto zgłosić" - podkreśla Burmistrz Działdowa.


Jakie więc projekty przeszły pozytywnie ocenę? Są to:

1. Budowa siłowni zewnętrznej-wodoodpornej. Lokalizacja: ul. Powstańców Wielkopolskich. Koszt: 30 000 zł.

2. Budowa chodników po obu stronach ul. Broniewskiego. Lokalizacja: ul. Broniewskiego. Koszt: 80 000 zł

3. Budowa bieżni trzytorowej sześćdziesięciometrowej i skoczni do skoku w dal wraz z ogrodem "Zielone marzenie" na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie. Lokalizacja: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie, ul. Polna 11. Koszt: 100 000 zł

4. Nasza Bielnikowa - przebudowa chodnika i schodów (z umieszczeniem kreatywnej strefy gier i zabaw dla dzieci), małej architektury wraz z wymianą oświetlenia na ulicy Bielnikowej. Lokalizacja: ul. Bielnikowa na całej długości od Pl. Mickiewicza do mostku. Koszt: 97 000 zł.

5. Chodnik na ulicy Jana Matejki. Lokalizacja: ul. Jana Matejki. Koszt: 100 000 zł.

6. Budowa drogi od Ronda Niepodległości do parkingu przy ul. Nidzickiej (za pawilonami handlowymi). Lokalizacja: działka nr 271/17, ul. Nidzicka. Koszt: 81 440 zł.

7. Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy "oczku wodnym" ul. ZMW "Wici". Lokalizacja: Teren zieleni przy "oczku wodnym" ul. ZMW "Wici". Koszt: 31 000 zł


To jest czas na Twoją decyzję

Od 5 do 30 września 2016 r. każdy mieszkaniec Działdowa, który najpóźniej w roku przeprowadzenia konsultacji kończy 16 rok życia i jest zameldowany w Gminie-Miasto Działdowo może uczestniczyć w głosowaniu na zgłoszone projekty.


Zagłosować można 1 raz - wypełniając papierową ankietę lub poprzez głosowanie na stronie internetowej www.bo.dzialdowo.pl. Głos będzie ważny jeżeli ankieta zostanie wypełniona czytelnie w każdym punkcie i wybrane zostaną maksymalnie 2 zadania poprzez postawienie znaku "X" w kolumnie "TAK", przy wybranym zadaniu. Jeżeli głosujący nie dokona żadnego wyboru lub wybierze więcej niż dwa zadania głos będzie nieważny. Ankiety można pobrać i złożyć w: Urzędzie Miasta przy ul. Zamkowej 12 (pokój nr 1, parter), Wydziale Spraw Obywatelskich w Ratuszu przy pl. Mickiewicza 43. Ankietę można również pobrać ze strony internetowej: www.bo.dzialdowo.pl i dostarczyć po wypełnieniu na adres: Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 lub zagłosować internetowo na stronie www.bo.dzialdowo.pl.


Do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017 zostaną wprowadzone te zadania, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów i będą mieściły się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.