11.10.2016 14:24 Wiek: 3 yrs
Kategoria: Inwestycje

Mieszkańcy zadecydowali! Poznaj wyniki głosowania nad Budżetem Obywatelskim 2017

W dniach 5 - 30 września 2016 r. każdy uprawniony mieszkaniec miasta mógł uczestniczyć w głosowaniu nad wyborem zadań do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017. Dziś prezentujemy wyniki tego głosowania.


Tegoroczne głosowanie nad Budżetem Obywatelskim w Działdowie składało się z dwóch etapów. W dniach od 6 czerwca do 15 lipca 2016 r. każdy mieszkaniec Działdowa mógł zgłosić swoją propozycję tj. pomysł na zadanie inwestycyjne o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł i możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym. W sumie zgłoszono 11 projektów, z których siedem przeszło pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną.


Od 5 do 30 września 2016 r. każdy uprawniony mieszkaniec miasta mógł uczestniczyć w głosowaniu nad wyborem zadań do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017. Działdowianie mogli zagłosować 1 raz - wypełniając papierową ankietę lub poprzez głosowanie na stronie internetowej www.bo.dzialdowo.pl i wybierać maksymalnie 2 zadania.


W głosowaniu nad wyborem zadań wzięły udział łącznie 2289 osoby, z czego w formie ankietowej - 1986 osób, a w formie internetowej - 303 osoby. Ogólna liczba głosów (kart do głosowania oraz głosów oddanych w Internecie) wyniosła 2362. W liczbie tej znajdują się również głosy zdublowane, oddane przez osoby nieuprawnione, z błędnymi numerami PESEL itp. Liczba osób uprawnionych, które wzięły udział w konsultacjach wyniosła 2106, liczba osób nieuprawnionych 158. Liczba głosów ważnych 2106, liczba głosów nieważnych 256. Z uwagi na fakt, iż każdy głosujący mógł wybrać maksymalnie dwa zadania łączna liczba ważnych głosów oddanych przez osoby uprawnione na poszczególne projekty wyniosła 2950.


Jak głosowali mieszkańcy?

Najwięcej głosów, tj. 836 otrzymał projekt pn. "Budowa bieżni trzytorowej sześćdziesięciometrowej i skoczni do skoku w dal wraz z ogrodem "Zielone marzenie" na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie". Szacunkowy koszt zadania wynosi 100 000 zł.


Na drugim miejscu z 545 głosami uplasował się projekt budowy siłowni zewnętrznej - wodoodpornej zlokalizowany na ul. Powstańców Wielkopolskich. Jego szacunkowy koszt to 30 000 zł.


Trzecie miejsce i 503 głosy uzyskał projekt dotyczący budowy chodników po obu stronach ul. Broniewskiego (w części od ul. Nowotki do ul. Nowotki) o szacunkowym koszcie 80 000 zł.


Dwa projekty uzyskały identyczną liczbę głosów - po 372. Są to: "Nasza Bielnikowa - przebudowa chodnika i schodów (z umieszczeniem kreatywnej strefy gier i zabaw dla dzieci), małej architektury wraz z wymianą oświetlenia na ulicy Bielnikowej" o szacunkowym koszcie 97 000 zł i "Chodnik na ulicy Jana Matejki" (szacunkowy koszt realizacji: 100 000 zł).


"Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej na terenie przy "oczku wodnym" ul. ZMW "Wici" (szacunkowy koszt realizacji: 31 000 zł) uzyskał 191 głosów.


Najmniej głosów, tj. 131 otrzymał pomysł budowy drogi od Ronda Niepodległości do parkingu przy ul. Nidzickiej (za pawilonami handlowymi). Koszty jego realizacji zostały oszacowane na 81 440 zł.


Do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2017 zostanie wprowadzonych 6 z 7 projektów. Są to projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, a ich łączne koszty nie przekraczają puli środków przeznaczonej na Budżet Obywatelski 2017, tj. 500 000 zł.