Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

W dniu 10 lipca 2017 r. Gmina-Miasto Działdowo zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę pożyczki nr 00022/17/03011/OA-PO/P na dofinansowanie zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie - osiedle Księżodworska".

Koszt kwalifikowalny zadania wynosi 1 319 776,46 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Olsztynie wynosi 1 187 750,00 zł.

W ramach realizacji inwestycji przewiduję się budowę dwóch przyłączy kablowych do zasilania oświetlenia - w ul. Mrongowiusza i ul. Żytniej oraz modernizację oświetlenia m.in. w zakresie montażu opraw oświetleniowych LED w czterech obwodach tj. zasilanych z przyłączy kablowych przy ul. Mrongowiusza, ul. Żytniej, ul. Sienkiewicza oraz ul. Lipowej.

 

Zrealizowano inwestycję dofinansowaną przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Gmina-Miasto Działdowo zrealizowała inwestycję pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Działdowie - osiedle Księżodworska", na którą otrzymała pożyczkę pochodzącą

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (www.wfosigw.olsztyn.pl). Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 1 319 776,46 zł. Dofinansowanie w formie pożyczki wyniosło 1 187 750,00 zł.

W ramach realizacji inwestycji wybudowano dwa przyłącza kablowe do zasilania oświetlenia - w ul. Mrongowiusza i ul. Żytniej oraz zmodernizowano oświetlenie m.in. w zakresie montażu opraw oświetleniowych LED w czterech obwodach tj. zasilanych z przyłączy kablowych przy ul. Mrongowiusza,

ul. Żytniej, ul. Sienkiewicza oraz ul. Lipowej. Inwestycję zrealizowano w okresie od czerwca do września 2017 r.

W częściach dotyczących obwodu zasilanego z przyłącza przy ul. Żytniej, budowy przyłącza kablowego zlokalizowanego przy ul. Żytniej oraz dot. obwodu zasilanego z przyłącza przy ul. Sienkiewicza wykonawcą zadań była firma AMZ Elektro Sp. z o.o. z Torunia za łączną kwotę 645.258,00 zł. W zakres realizacji weszło ustawienie 118 słupów oświetleniowych (5 m - 9 szt., 7 m - 109 szt.), montaż 118 opraw oświetleniowych typu LED (31W -  9, 62W - 72), budowa 5242 m linii zasilającej kablowej, ułożenie 2100 m kabla w rurze ochronnej, wyniesienie i budowa układu pomiarowego zlokalizowanego przy ul. Żytniej.

W części dot. obwodu zasilanego z przyłącza przy ul. Lipowej wykonawcą była firma AMP CT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Olsztyna za kwotę 105.042,00 zł. W zakres realizacji weszło ustawienie 15 słupów oświetleniowych o wys. 9 m, montaż 30 opraw oświetleniowych typu LED (31W -  15, 52W - 15), budowa 1005 m linii zasilającej kablowej, ułożenie 510 m kabla w rurze ochronnej.

W części dot. obwodu zasilanego z przyłącza przy ul. Mrongowiusza oraz budowy przyłącza kablowego zlokalizowanego przy ul. Mrongowiusza wykonawcą zadania była firma ZUI ENERGETYKA Piotr Łużyński z Lubawy za kwotę 547.336,46 zł. W zakres realizacji weszło ustawienie 101 słupów oświetleniowych (5 m - 3 szt., 7 m - 78 szt., 9 m - 19 szt., 11 m - 1 szt.), montaż 120 opraw oświetleniowych typu LED (31W -  22, 52W - 19, 62W - 78 szt., 80W - 1 szt.), budowa 3880 m linii zasilającej kablowej, ułożenie 1820 m kabla w rurze ochronnej, wyniesienie i budowa układu pomiarowego zlokalizowanego przy ul. Mrongowiusza.

 

Nadzór inwestorski nad realizacją całego zadania w imieniu Gminy pełnił Andrzej Bartwicki, Zakład Usług Elektrycznych z Lidzbarka.